อังกฤษ
 
 
 
แพคเกจ Eyes Care ตรวจสุขภาพตาทั่วไป และตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา