อังกฤษ
 
 
 
 
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

อัตรา 4 อัตรา  
คุณสมบัติ - เพศชาย  อายุ 26-38 ปี
- คุณวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
ตำแหน่งงาน นักพลศึกษา

อัตรา 1 อัตรา  
คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ  22-35 ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
 
ตำแหน่งงาน Helpdesk

อัตรา 1 อัตรา  
คุณสมบัติ - เพศหญิง  อายุ 22 - 35  ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา

สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธใต้
114/4 ถนนเศรษฐศิริ พญาไท กทม.10400 โทร.0-2265-7777 ต่อ 18066-7

 
 
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตรา หลายอัตรา  
คุณสมบัติ - เพศหญิง  อายุ 22 - 35  ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- รักการบริการ  ทำงานเป็นผลัดได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธใต้
114/4 ถนนเศรษฐศิริ พญาไท กทม.10400 โทร.0-2265-7777 ต่อ 18066-7

 
 
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

อัตรา 2  
คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง  อายุ 22 - 35  ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธใต้
114/4 ถนนเศรษฐศิริ พญาไท กทม.10400 โทร.0-2265-7777 ต่อ 18066-7

 
 
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยา)

อัตรา 1 อัตรา  
คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 28 ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 
 
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัชกร

อัตรา หลายอัตรา  
คุณสมบัติ      -  เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  30  ปี
     -  คุณวุฒิ  ม.6  ,  ปวช , ปวส.
     -  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์ได้ดี

 
 
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตกแต่งภายใน

อัตรา 1 อัตรา  
คุณสมบัติ      -  เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี
     -  คุณวุฒิ ปวช. , ปวส และปริญญาตรี (ช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา หรือช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม)
     -  สามารถใช้โปรแกรม  AutoCad , Microsoft Project , Sketh Up หรือโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ

 
 
ตำแหน่งงาน เภสัชกร Full Time/Part Time

อัตรา 10 อัตรา  
คุณสมบัติ      -  เพศชาย/หญิง 
     -  คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต

 
 
ตำแหน่งงาน นักรังสีเทคนิค

อัตรา 5  
คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขารังสีเทคนิค


 
  หน้า :: 1 | 2 | 3