โรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็น โรงพยาบาลเอกชนชนิดรักษา โรคทั่วไปทุกชนิด (General Hospital) แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เป็นขององค์การทางศาสนา ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยเริ่มจาก วิชัยยุทธคลินิค มีเตียงผู้ป่วย 10 เตียง ห้องตรวจโรค 5 ห้อง พร้อมห้องผ่าตัดและห้องคลอด ใช้ชื่อว่า "วิชัยยุทธคลินิค" มีแพทย์ผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ (สูตินารีแพทย์) , นายแพทย์บุญเกตุ เหล่าวานิช (ศัลยแพทย์),
 
   
  
 
 
   
  
 
แพคเกจตครวจคัดกรองโรคตับและมะเร็งทางเดินอาหาร
 

 
แพคเกจ Eyes Care ตรวจสุขภาพตาทั่วไป และตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
 

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 

 
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย 2560
 

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560
 

 
แพคเกจวัคซีน HPV เหมาจ่าย
 

 
แพคเกจวัคซีนนิวโม(IPD)เหมาจ่าย
 

 
แพคเกจวัคซีนโรต้าเหมาจ่าย